Privacy

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Stichting Gène Eggen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Gène Eggen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Je voor- en achternaam
 • Je adresgegevens
 • Je telefoonnummer
 • Je e-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en/of telefonisch. Deze informatie zal uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

Waarom Stichting Gène Eggen deze gegevens nodig heeft

Stichting Gène Eggen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Hoelang Stichting Gène Eggen gegevens bewaart

Stichting Gène Eggen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan 26 maanden bewaard als er geen overeenkomst tot stand gekomen is.

Delen met anderen

Stichting Gène Eggen verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Stichting Gène Eggen maakt gebruik van Google Analytics voor het verzamelen van anonieme bezoekersstatistieken, onder de volgende condities:

 • De site gebruikt Google Analytics-cookies
 • Er is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten
 • Het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd doorgestuurd naar Google
 • Er worden geen gegevens gedeeld met andere personen/afdelingen binnen Google
 • Er worden geen andere Google-diensten gebruikt in combinatie met de Google Analytics-cookies
 • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar gcceggen@xs4all.nl. Stichting Gène Eggen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiliging en SSL

Stichting Gène Eggen neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stichting Gène Eggen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting Gène Eggen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Stichting Gène Eggen op via gcceggen@xs4all.nl.

De samenstellers van de website hebben zich ingespannen alle rechthebbenden op te sporen om toestemming te verkrijgen voor gebruik van bestaand beeldmateriaal. Indien iemand over het hoofd is gezien en recht meent te hebben op het gebruik van materiaal kan hij zich wenden tot de Stichting Gène Eggen.