Colofon

De website is tot stand gekomen in opdracht van de Stichting Gène Eggen.

Ontwerp website: Len Dumont | Design by Dumont

Realisatie website: Carola Janssen en Coen Eggen

Fotografie kunstwerken: Fien van Hulten, Jo Hendriks en Coen Eggen

Fotografie portretten: Werner Mantz, Willy Oprey, Anton Werker, Cor Adreans, Sef Deal, Franco Gori, Rob Holthuys, Jo Lenssen, Freek Rusch, Peter Schols, Karel van Staaten, Jan Terhorst, Henk Thijs, Jacques Vinken en Frits Widdershoven.

Alle rechten voorbehouden.

Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, film, fotografie, elektronisch of welke andere wijze ook.

© Copyright Stichting Gène Eggen